Algemene voorwaarden 2021
Lees meer over onze handels- en montagevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zendingen van Noisecare A/S. De voorwaarden zijn van toepassing in het geval dat er geen andere schriftelijke overeenkomsten zijn aangegaan tussen u als koper en Noisecare A/S.

1. Handelsvereisten

Handelsvereisten:
Noisecare A/S handelt alleen voor bedrijven en niet voor particulieren.

2. Bestellen

Het bestellen van goederen vindt online plaats. Zodra je het item hebt gevonden dat je wilt kopen, kies je een mogelijke variant in relatie tot maat of kleur. Tik vervolgens op “Toevoegen aan winkelmandje” en het artikel bevindt zich in het winkelwagentje. Tik nu op ‘Winkelmandje bekijken’. Correcties kunnen worden aangebracht in de bestelling totdat de bestelling is verzonden. Als u spijt hebt van een artikel, drukt u gewoon op het kruisje links van het product in de doos.
Als u klaar bent met winkelen en nu wilt bestellen, drukt u op “Ga naar de boxpagina”.
Alle prijzen zijn ex. BTW.

3. Betaling

In onze e-shop kunt u betalen met de volgende betaalmiddelen:
Overschrijving.
Bankoverschrijving naar

Denmark:

Bank: 9347-2240259675

International:

SWIFT: SPNODK22 | IBAN: DK4993472240259675

Betalingstermijnen zijn 8 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De factuur wordt 50% vooruit gestuurd per post en de bestelling wordt pas in behandeling genomen als de betaling voor de betreffende bestelling is geregistreerd. Een factuur wordt per post verzonden voor de resterende 50% wanneer de bestelling vanuit ons magazijn wordt verzonden.

4. Levering

Noisecare A/S regelt de levering met Brink Transport, DSV Road, CM Transport en TNT.

Levering geschiedt met een grote exportwagen, indien dit niet kan worden er kosten in rekening gebracht die door Noisecare aan de klant in rekening worden gebracht.

Indien u levering wenst, dient dit vermeld te worden in de klantopmerking. Wij willen u erop wijzen dat wij hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden, dit is echter onder voorbehoud van de planning van onze externe vervoerder. Wij willen u er tevens op wijzen dat dit slechts een wens is en geen overeenkomst tussen Noisecare en de klant.

Noisecare levert aan heel Europa.

5. Retourneren

Voor bestellingen bij Noisecare wordt een retourrecht verleend, met 40% van de productprijs, maar het product dient onbeschadigd te zijn. Bij terugkomst wordt het artikel gecontroleerd.

6. Aanbiedingen

Zodra u een aanbieding van Noisecare heeft ontvangen, is deze 14 dagen geldig en behouden wij ons het recht voor op uitverkochte artikelen en prijswijzigingen.

7. Afhalen bij Noisecare

U kunt ervoor kiezen om uw bestelling af te halen in ons magazijn in Fredericia. Wanneer je bestelling klaar is om opgehaald te worden, ontvang je een e-mail waarin wordt bevestigd dat je levering nu klaar is om opgehaald te worden. We raden u aan op die e-mail te wachten.

8. Recht van reclame

Volgens de Deense wet op de verkoop van goederen hebben alle goederen een garantie van 24 maanden, maar Noisecare A/S biedt 20 jaar garantie op onze producten. Het klachtrecht houdt in dat u als consument kunt klagen over gebreken aan de zaak die 20 jaar na ontvangst van de zaak zijn ontstaan. Het is echter een voorwaarde dat deze tekortkomingen niet zijn ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van het product of ander schadelijk gedrag dat tot het defect heeft geleid. Dit betekent dat u het artikel kunt laten repareren, ruilen, terugbetalen of de prijs kunt weigeren, afhankelijk van de specifieke situatie. Daarvoor is natuurlijk wel het beroep gerechtvaardigd.

U dient binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek heeft vastgesteld te adverteren. Als u binnen 2 maanden een klacht indient, wordt de klacht altijd als tijdig beschouwd.

Vrachtschade dient direct na ontvangst gemeld te worden.

Wij zullen uw redelijke verzendkosten die u mogelijk heeft in verband met het retourneren van de goederen terugbetalen wanneer de klacht gerechtvaardigd is. De goederen moeten altijd in een veilige verpakking worden geretourneerd. Vergeet niet om ook een ontvangstbewijs voor verzending te krijgen, zodat we uw verzendkosten kunnen terugbetalen.

Wanneer u een klacht wilt indienen over een artikel, dient u een foto in te dienen als documentatie, waarna wij de klacht in behandeling nemen. De foto(‘s) worden naar het e-mailadres gestuurd: info@noisecare.eu
Wanneer u het artikel retourneert, geef dan de volgende opmerkingen over het pakket: ordernummer en factuurnummer

Wij ontvangen alleen pakketten die rechtstreeks naar het adres worden verzonden.

Wanneer u het artikel retourneert, voeg dan een gedetailleerde beschrijving van het probleem toe.

9. Pakketfout

Mocht u een pakketfout hebben ontvangen, dan spijt het ons natuurlijk en vragen we u contact op te nemen met de klantenservice door een e-mail te sturen naar info@noisecare.eu

Wanneer u contact met u opneemt, voeg dan een foto van de ontvangen zending, bestelnummer en een beschrijving van wat er ontbreekt in uw bestelling toe.
Dit moet binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling worden gemeld.

10. Aansprakelijkheid

Het is altijd uw verantwoordelijkheid dat de opgegeven bestelling voor Noisecare.eu correct wordt ingevuld. Noisecare.eu kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het correct plaatsen van uw bestelling voor Noisecare.eu. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om zijn orderbevestigingen te controleren. Er wordt geen vergoeding toegekend voor financiële verliezen die zijn opgelopen in verband met vertraagde levering van goederen. Dit geldt ongeacht of de vertraging te wijten is aan het bedrijf, een van de leveranciers van Noisecare.eu of Noisecare.eu. Het bovenstaande is van toepassing onverminderd dwingende wettelijke bepalingen. Bij het ophalen van het artikel is het de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de bestelling is voltooid voordat hij vertrekt. Noisecare.eu vervangt geen gebreken als deze niet wordt gecontroleerd voordat het het kadaster verlaat waar de verzameling plaatsvindt.

11e Force Majure

Noisecare A/S is niet gebonden aan overeenkomsten aangegaan in geval van overmacht. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan: arbeidsconflicten; stakingen; uitsluitingen en andere omstandigheden buiten de macht van de partijen; zoals vuur; oorlog; mobilisatie of onvoorziene militaire oproepen van soortgelijke aard; sabotagedaden; epileptische aanvallen; valutabeperkingen; rellen en rellen; gebrek aan vervoermiddelen; algemeen tekort aan goederen; pandemieën; beperkingen op drijfgassen en gebreken in de levering van onderaannemers; vertragingen in dergelijke leveringen als gevolg van een van de omstandigheden waarnaar in deze sectie wordt verwezen.

BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS

We hebben de volgende informatie nodig wanneer u bij ons winkelt:

Bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer CVR/BTW-nummer en e-mailadres.

Wij registreren en onthullen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de goederen aan u te leveren.

De persoonsgegevens worden geregistreerd bij Noisecare A/S en vijf jaar bewaard, waarna de informatie wordt verwijderd.

Daarnaast werken we samen met een aantal andere bedrijven die gegevens opslaan en verwerken. Bedrijven verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

We werken alleen samen met gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw informatie voldoende kunnen beschermen.

De verwerkingsverantwoordelijke voor Noisecare.eu is Noisecare A/S

U hebt het recht om te weten welke informatie wij over u verwerken.
Als u denkt dat de informatie onjuist is, hebt u het recht om deze te laten corrigeren. In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als u daarom vraagt. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij deze nodig hadden. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt. U kunt ons schrijven op: info@noisecare.eu .

Lees meer op:
https://noisecare.eu/privatlivspolitik/

VERHAAL

Als u als consument een klacht wilt indienen over uw aankoop, neem dan contact op met info@noisecare.eu.

Als u in een ander EU-land dan Denemarken woont, kunt u hier een klacht indienen bij het online klachtenportaal van de Europese Commissie – http://ec.europa.eu/odr