Støygjerde for Barnas Hus Molevitten

– Det er viktig å ha et godt naboforhold… Vi ble litt slitne i ansiktet før gjerdet kom opp. Men hvis et slikt gjerde kan få deg til å føle deg bra med naboene dine, så er det gull verdt det, sier Hanne Hosbond, utdanningskoordinator ved Børnehuset Molevitten.

Da ungdomsskolen UngHerning flyttet inn ved siden av Barnas Hus Molevitten, brakte det mer liv, men også mer støy til de små naboene. Utfordringen var at barnesenghuset var oppe i skolegården og et etablert hoppeslott, noe som resulterte i at barna ikke fikk sove: «Det høres ut som om det er små ting med barn som ikke sover, men det er en stor utfordring for oss og foreldrene når de får dem hjem. Men det er fred der inne og barna sover gjennom, så det er veldig fint. Det er vi glade for.»

På kundens forespørsel satte vi opp 74 lbm Noisecare Extreme i en høyde på 3 meter mellom de to institusjonene. Med CE-sertifisering er funksjonen og kvaliteten på støygjerdet testet og godkjent. Karakterisert av denne typen Noisecare støyreduserende gjerde er den innebygde stålplaten i midten, noe som sikrer 27 dB støyreduksjon og skaper ønsket ro.

I tillegg til en effektiv støyreduksjon, brukes modulene i dag som aktivitetsvegger av barnas hus, mens det derimot er plantet planter for å vokse langs panelene.

– Vi bruker modulene som læringsmiljø for barna, der vi henger ting på gjerdet. Vi jobber i så forskjellige moduler med fokusområder, vi har jobbet med luft, brann, jord og vann. Akkurat nå er det jord fordi vi planter blomster, sier Hanne. Den enkle designen gir dermed god mulighet til å innlemme støygjerdet slik at det passer inn i alle miljøer.

– Derfor er vi glade for at denne løsningen kan møte naboenes problemer.

– Opplevelsen med Noisecare A/S var også god andre steder, så det var relativt enkelt. Hele prosessen har nettopp kjørt, avtalene har blitt respektert … Det er alltid flott at avtaler holdes. Det gjør bare alt mye enklere, sier Allan Bjørnskov Hansen, nestleder i ungdomsskolen.

For barnas hus var det spesielt viktig at timeplanen ble fulgt slik at hverdagsplanleggingen kunne gå greit: «Det har blitt holdt i rute. Oppsettet gikk fort, omtrent 14 dager da det ble gjort. Det var viktig at det ikke var mangel på gjerde for lenge på grunn av sikkerhet. Jeg vil absolutt anbefale til noen med de samme utfordringene som oss at de kan komme ned hit og se på hva vi har, fordi jeg tror det er en tilfredsstillende løsning som har kommet, sier Hanne.

NoisecareA/S takker UngHerning og Børnehuset Molevitten i Herning kommune for samarbeidet og for å ønske å dele sine erfaringer.