FAQ

VANLIGE SPØRSMÅL?

INFORMASJON OM KJØP

Våre produkter selges gjennom et forhandlernettverk hvor du finner nærmeste forhandler her

Du kan se en Noisecare hos nærmeste forhandler som har en utstilling, du kan se på listen over forhandlere som forhandleren har en utstilling.

Som privatkunde kan du ikke kjøpe direkte fra Noisecare! Vi selger bare til forhandlere som er satt opp i vårt forhandlernettverk, men hvis du vil bli tatt opp som forhandler av Noisecare, vil vi gjerne høre fra deg.

Det forhandles om støy i alle landene der det er opprettet en forhandler. Du finner nærmeste forhandler her

Du er hjertelig velkommen til å henvise til en forhandler i nærheten av der du bor, som du tror kan være en del av forhandlernettverket vårt. Kontakt oss på info@noisecare.eu

Nei, vi har ikke alle farger på lager, Galv. Ral 9005 Ral 7016 Man bør forvente 6-8 uker.

Skurene bestilles alltid ved siden av.

INFORMASJON OM PRODUKTET

Våre produkter er laget av varmt galvanisert stål, PE mesh og steinull.

Du bør kontakte forhandleren som Noisecare er bestilt gjennom.

Ja, Noisecare er laget av stål, PE Netting og rockull. Disse materialene er i seg selv vedlikeholdsfrie. Derfor er alle våre produkter vedlikeholdsfrie.

Vi har laget en video som viser hvordan du konfigurerer Noisecare.

Videoen kan ses her:

DLα,NRD (merk, hvis du vil være helt korrekt, at det er en «alfa» og ikke en «a», siden α (alfa) vanligvis er betegnelsen som brukes for lydabsorpsjon)
Dette er en verdi som indikerer hvor mye den reflekterte delen av trafikkstøyen dempes når den treffer skjermen.
Den beregnes ved å sammenligne de målte lydabsorpsjonskoeffisientene ved de enkelte frekvensene med standard trafikkstøyspekter ved de enkelte frekvensene.
Så, for eksempel, hvis skjermen har en DLα,NRD-verdi på 20 dB og skjermen blir «truffet» av et trafikkstøynivå på 70 dB(A), så vil støyen som skjermen reflekterer tilbake være 50 dB( EN).

Dette er den laboratoriemålte lydisolasjonen, som er standardverdien målt for alle bygningsdeler (betongvegger, gipsvegger, glassvegger, vinduer, dører osv.).
Dette er også verdien vi måler i laboratoriet når vi tester støyskjermer.

Fra den målte verdien Rw beregnes deretter DLR-verdien ved å sammenligne den målte lydisolasjonen ved de enkelte frekvensene med standard trafikkstøyspekter ved de enkelte frekvensene.
DLR-verdien angir dermed skjermens lydisolasjon i forhold til vanlig trafikkstøy. Det er det er lydisolasjonen (dvs. demping av støyen fra den ene siden av skjermen til den andre) som skjermen i seg selv kan gi. Men støyen beveger seg også over skjermen og inn fra siden, så i virkeligheten er forskjellen i støyen nivå er de to sidene av skjermen mindre enn DLR-verdien. Det kommer an på mange ting, f.eks. høyden på støyskjermen (jo høyere skjerm, jo ​​bedre demping).

Viktig: når du datablad og markedsføring angir lydabsorpsjonen i forhold til DS/EN 1793-1, da er det DLα,NRD-verdien som skal oppgis. Og når du spesifiserer lydisolasjonen i forhold til DS/EN 1793-2, må du spesifisere DLR-verdien. Du er også velkommen til å nevne Rw-verdien i tillegg hvis du ønsker det.