Noisecare halvere støjen - Fields Nye Frirum

Jima Hegn har opført et Noisecare lyddæmpende hegn omkring et friareal ved Field’s.

Ørestad Skole ønskede et frirum til eleverne. Et udendørs frirum med højt til loftet. Et grønt areal, hvor man kan lave lektier og læse i ro og fred eller være aktiv sammen med vennerne efter skoletid. Skolen kontaktede Noisecare for at få hjælp til at få sat gang i projektet. Vi har i samarbejde med en arkitekt, leveret hegn og tagelementerne oven over de velplaceret stillerum.

Projektet blev opført på kun 14 dage, i samarbejde med en anlægsgartner. Shhhh… man mærker tydeligt stilheden i byen.

Se video af NoiseCare ''EXTREME'' ved Fields

Type: “NOISECARE”
Noisecare har netop opført et friareal ved Field’s. Ørestad Skole ønskede et frirum til eleverne. Et udendørs frirum med højt til loftet.
Et grønt areal, hvor man kan lave lektier og læse i ro og fred eller være aktiv sammen med vennerne efter skoletid.
Skolen kontaktede Noisecare for at få hjælp til at få sat gang i projektet. Vi har i samarbejde med en arkitekt, leveret hegn og tagelementerne oven over de velplaceret stillerum.
Projektet blev opført på kun 14 dage, i samarbejde med en anlægsgartner. Shhhh… man mærker tydeligt stilheden i byen Noisecare Hegnet har mere end halveret støjen omkring field’s og med støj fra metroen, togbanen, og en trafikkeret vej, må man sige at det er et imponerende resultat. Man mærker med det samme forskellen, når man går ind i friarealet.
Følelsen man får i naturen, får man også inde i friarealet. Den omgivende lyd fra bybilledet sænkes markant og er meget svag.
Sidder man inde i et af de opførte stillerum som er lavet med tag på, sænkes lyden yderligere til et helt afslappende niveau.
Der er mange detaljer i friarealet, hvor der både er plads til fordybelse og aktivitet. Et sikkert dokumenteret og gennemtestet valg Vi har med Noisecare, testet og dokumenteret produktet, så du føler dig sikker når du investerer i dette støjhegn. Vi har samarbejdet med Danmarks bedste lydfolk, som har lavet rapporter på, hvor meget Noisecare helt præcist reducere støjen.
Vi har i samarbejde med Sweco og DTU lavet både støjrapporter og absorptionsrapporter. Dette projekt er det første af sin slags med Noisecare.
Derfor har vi på dette projekt, lavet en rapport sammen med Sweco, som også kan ses på videoen. Så er der andre kommuner med samme udfordringer og ideer, er dette projekt meget relevant, da man kan se effekten med Noisecare. Samtidig kan det give en ide om hvordan Noisecare virker ude i den virkelige verden og ikke kun i et testlokale. Friarealet en virkelig god oplevelse og den er heldigvis åben for offentligheden. Dog har Ørestad Skolen retten til arealet mellem 08.00-15.30 i alle hverdage.
Så går du med tankerne om et Noisecare-projekt, enten til hjemmet, ved dit firma eller en institution hvor du arbejder, så er det bestemt et besøg værd ved field’s, hvor du kan mærke effekten på egen krop. Men pas på du ikke falder i søvn i et af stillerummene…. Du skal jo også hjem igen. Decibelbegrebet, et logaritmisk begreb Nørdet men yderst relevant! Før regnemaskinerne, brugte man logaritmetabeller med “færdigberegnede” logaritmer til at lette regnearbejdet med. Eksempel: Skulle man gange to tal med hinanden, slog man tallenes logaritme op i tabellerne, lagde tallenes logaritmer sammen, hvorefter man fandt gangeresultatet. Man benytter stadig logaritmisk udregning, når man regner på decibel. Decibel-skalaens opbygning Decibel-skalaen (forkortet dB-skala) måler, hvor høj lyd er. Den er lavet efter menneskers hørelse, hvilket vil sige, at 0 decibel er den laveste lyd, mennesker kan høre. Lydniveauer måles i decibel, dB. Det menneskelige øre har ikke samme følsomhed over for dybe toner som over for høje. Det er man nødt til at kompensere for, når støjen måles. Det gør man ved hjælp af et såkaldt A-filter. Derfor kaldes måleenheden også for dB(A). Mennesket kan høre et utroligt stort spektrum af lyde. Decibel-skalaen er bygget op på en måde, der kan favne dette.
Derfor er skalaen opbygget logaritmisk. Det betyder, at når man bevæger sig 3 decibel op eller ned på skalaen, fordobles eller halveres lydstyrken.
En lydstyrke på 63 decibel er således det dobbelte af en lydstyrke på 60 decibel. Så helt konkret Lægges støjen sammen fra to støjkilder med samme støjniveau, vil det samlede støjniveau være 3dB højere. Halveres lydenergien, vil det samlede støjniveau reduceres med 3 dB. Kan du høre hvad du ser på målingen? Vores hørelse opfatter støjniveauet anderledes end de instrumenter der måles med. Så derfor er der en tommelfingerregel for, hvordan dB opfattes. Se her. 1 dB er den mindste måling, mennesket kan opfatte 3 dB opfattes som en lille ændring 6 dB opfattes som en væsentlig ændring 10 dB opfattes som en fordobling eller halvering af støjen. Markant reducering med Noisecare Vi har lavet en grundig test af vores Noisecare hegn, hvor vi har sammenlignet støjniveauet før og efter vi satte hegnet op. Og forskellen er 11,1 dB. Så nu hvor vi opfatter 10dB som enten en fordobling eller halvering, må vi konstatere at Noisecare har mere end halveret støjniveauet ved friarealet.