Støjhegn omkring ny kunststofbane ved Hasselager

I forbindelse med opførelsen af banen blev der udført et spændende projekt med montering af Noisecare Extreme støjhegn. Hele 193 meter af det sorte Noisecare Extreme blev installeret for at reducere støjniveauet omkring området. For at sikre stabilitet blev stolperne støbt hele 2,5 meter nede i jorden.

Et særligt element i projektet var den specielbyggede dobbeltport, der målte 4×4 meter. Denne port blev nøje tilpasset til formålet og bidrager til funktionalitet og æstetik.

Resultatet er blevet rigtigt godt med høj kvalitet og lav støjniveau.

Støjhegn ved fodboldbane mindsker skadelig støj

I de seneste år har der været en stigende opmærksomhed omkring støjproblematikken ved fodboldbaner og andre områder for børn og unge. Mange mennesker har bemærket, at støjen fra boldspil og leg kan have en betydelig indvirkning på det omkringliggende miljø og nabolaget.

Denne øgede opmærksomhed skyldes delvist en større bevidsthed om, hvor vigtigt det er at skabe et sundt og behageligt miljø for alle, der bor og færdes i områder med boldbaner og legepladser. Støjniveauet kan være forstyrrende og forringe livskvaliteten for både beboere og dem, der ønsker at bruge faciliteterne til sport og leg.

Derfor har lokale myndigheder og sportsklubber reageret ved at implementere tiltag for at mindske støjgenerne. Dette kan omfatte opførelsen af støjhegn, der reducerer støjudbredelsen.
Desuden har fokus på støj omkring børne- og ungeområder også ført til øget opmærksomhed omkring støjhegn.

Alt i alt har dette større fokus på støj omkring boldbaner og andre børne- og ungeområder skabt en positiv udvikling, hvor alle parter stræber efter at skabe et harmonisk miljø. Gennem samarbejde og oplysning kan vi sikre, at både sportsudøvere og nabolaget kan nyde godt af faciliteterne uden at forstyrre hinanden unødigt.