FAQ

Ofte stillede frågor?

KÖP INFORMATION

Våra produkter säljs via ett återförsäljarnätverk där du kan hitta närmaste återförsäljare här

Du kan se ett Noisecare på närmaste återförsäljare som har en utställning, kan du se på listan över återförsäljare som återförsäljare har en utställning.

Som privatkund kan du inte köpa direkt från Noisecare! Vi säljer endast till återförsäljare som är inställda i vårt återförsäljarnätverk, du vill vara registrerad som återförsäljare av Noisecare, och vi vill gärna höra från dig.

Bullervård förhandlas fram i alla de länder där en återförsäljare har inrättats. Närmaste återförsäljare hittar du här

Du är mycket välkommen att hänvisa till en återförsäljare i närheten av var du bor, som du tror kan vara en del av vårt återförsäljarnät. Kontakta oss på info@noisecare.eu

Nej, vi har inte alla färger i lager, Galv. Ral 9005 Ral 7016

Du måste förvänta dig 6-8 veckor.

De måste alltid beställas bredvid.

PRODUKT INFORMATION

Våra produkter är tillverkade av varm galvaniserat stål, PE-nät och stenull.

Du måste kontakta återförsäljaren som NoiseCare har beställts genom.

Ja, Noisecare är gjord av stål, PE Netting och Rock Wool. Dessa material är i sig underhållsfria. Därför är alla våra produkter underhållsfria.

Vi har skapat en video som visar hur du ställer in Noisecare.

Videon kan ses här:

DLα,NRD (observera, om du vill ha helt rätt, att det är ett ”alfa” och inte ett ”a”, eftersom α (alfa) vanligtvis är den term som används för ljudabsorption)
Detta är ett värde som anger hur mycket den reflekterade delen av trafikbuller dämpas när det träffar skärmen.
Den beräknas genom att jämföra de uppmätta ljudabsorptionskoefficienterna vid de enskilda frekvenserna med standardtrafikbullerspektrumet vid de enskilda frekvenserna.
Så, som ett exempel, om skärmen har ett DLα,NRD-värde på 20 dB och skärmen ”påverkas” av en trafikbullernivå på 70 dB(A), så kommer bruset som skärmen reflekterar tillbaka att vara 50 dB( A).

Detta är den laboratorieuppmätta ljudisoleringen, som är standardvärdet uppmätt för alla byggnadsdelar (betongväggar, gipsväggar, glasväggar, fönster, dörrar etc.).
Det är också det värde vi mäter i laboratoriet när vi testar bullerskärmar.

Från det uppmätta värdet Rw beräknas därefter DLR-värdet genom att jämföra den uppmätta ljudisoleringen vid de enskilda frekvenserna med det vanliga trafikbrusspektrumet vid de enskilda frekvenserna.
DLR-värdet anger alltså skärmens ljudisolering i förhållande till normalt trafikljud. Det är det är ljudisoleringen (d.v.s. dämpning av ljudet från ena sidan av skärmen till den andra) som skärmen i sig kan ge. Men ljudet rör sig också över skärmen och in från sidan, så i verkligheten är skillnaden i bruset nivån är skärmens två sidor mindre än DLR-värdet. Det beror på många saker, t.ex. bullerskärmens höjd (ju högre sköld, desto bättre dämpning).

Viktigt: när du datablad och marknadsföring anger ljudabsorptionen i förhållande till DS/EN 1793-1, då är det DLα,NRD-värdet som ska anges. Och när du anger ljudisoleringen i förhållande till DS/EN 1793-2 måste du ange DLR-värdet. Du är också välkommen att ytterligare nämna Rw-värdet om du vill.